DEMİRYOLU TEKNOLOJİLERİ
Ulaştırma insan ve toplumlar üzerinde sosyal ve ekonomik anlamda önemli bir yere sahiptir. Ulaştırmanın etkili bir biçimde kullanılabilmesi akılllı ulaştırma sistemlerinin adaptasyonu ile mümkündür. Diğer ulaştırma alanlarında olduğu gibi raylı sistemlerde de akıllı sistemler kullanıma devam etmekte ve hızla gelişimini sürdürmektedir. Raylı sistemlerde tren istasyonu, demiryolu hattı, araç üstü ekipman ve merkezi yönetim alt sistemleri nde akıllı ulaştırma sistemleri uygulama alanı bulmaktadır. Tren kontrol ve sevkiyat, müsteri servis, acil kurtarma ve yönetimde akıllı sistemler mevcut altyapının ve üstyapının güvenli, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada demiryolu endüstrisinde kullanımda olan ve geliştirilen temel akıllı ulaştırma sistemleri incelenmiş ve ülkemizde kullanımları değerlendirilmiştir

Back to Top
Product has been added to your cart