TUBİTAK RUTE ile ortaklaşa
E5000 Kamag projesi
kapsamında tasarlanmış
ve üretilmiştir.

YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ (APU)

Loco-Apu Yardımcı güç ünitesi lokomotifte bulunan çekiş sistemi hariç diğer cihazların ihtiyaç duyduğu gerekli olan enerjiyi sağlamak için kullanılır. Yardımcı güç ünitesi, yardımcı konverter ve batarya şarj ünitesinden meydana gelmektedir. Cer transformatöründe yardımcı güç ünitesi için bulunan 2 adet sargıdan beslene yardımcı konverter, lokomotifte bulunan AC gerilimle çalışan cihazları besler. Batarya şarj ünitesi ise yardımcı konverterin DC barasından beslenerek hem lokomotifte bulunan batarya grubunu şarj eder ve hem de DC gerilimle çalışan cihazları besler.

ÖZELLİKLER

İnput Voltaj: 371V (280V-430V) / 50Hz
İnput Akımı: 580 Amper
Power: 195kW
Çıkış 1 Gerilimi: Senkron AC VVVF 3x (0-380V)@ (0-50Hz)
Çıkış 1 Akımı: 120A 80kVA
Çıkış 2 Gerilimi: Senkron AC CVCF 3×380 50 Hz
Çıkış 2 Akımı: 120A 80kVA
Batarya şarj çıkış gerilimi: 110VDC
Batarya şarj Çıkış akımı ve gücü: 91A – 10kW
Atölye Giriş Gerilimi: 3 x 380 V + N 50 Hz
Atölye Giriş Akımı ve Gücü: 125 A – 80 kVA

 

STANDARTLAR

UIC 552 Demiryolu Uygulamaları
*Trenler için elektriksel enerji besleme
*Tren hattının standart teknik karakteristikleri

UIC 566 Demiryolu Uygulamaları
*Araç üstü montaj uygulamaları

EN 45545 Demiryolu Uygulamaları
*Demiryolu taşıtlarında yangından korunma

EN 50121 Demiryolu Uygulamaları
*Elektromanyetik uyumluluk

EN 61373 Demiryolu Uygulamaları
*Demiryolu taşıtları donanımları
*Darbe ve titreşim deneyleri

EN 50153 Demiryolu Uygulamaları
*Demiryolu taşıtları
*Elektriksel tehlikelerle ilgili koruma önlemleri

EN 50155 Demiryolu Uygulamaları
*Demiryolu taşıt araçlarında kullanılan elektronik donanım

EN 50122 Demiryolu Uygulamaları
*Elektriksel güvenlik ve topraklama ile ilgili koruma önlemleri

BATARYA ŞARJ MODÜLÜ

-Giriş Gerilimi : 530 VDC – 630 VDC

-Çıkış Gücü : 10 kW
-Çıkış Gerilimi : 110 VDC
-Çıkış Akımı : 91 A
-Anahtarlama Frekansı (fs) : 20-30 kHz
-Çıkış Gerilim Dalgalanması (ΔVCmax) : <%1
-Çıkış Akımı Dalgalanması (ΔILmax) : <%10
-Verim : %94

IGBT RECTIFIER MODÜLÜ

-Cer transformatörü ygü besleme sargısı sarım oranı 67.3:1
-DC bara gerilimi 630 V
-DGM Doğrultucu giriş gücü 195 kW
-Giriş Akımı 580 Arms
-Anahtarlama frekansı 4 kHz
-Giriş akımı dalgalanma oranı (tepeden-tepeye) % 15
-DC bara gerilimi dalgalanma oranı (tepeden-tepeye) % 5
-Maksimum modülasyon oranı 0,972

İNVERTER MODÜLÜ

-Anahtarlama Sıklığı : 4 kHz
-Örnekleme Sıklığı : 8 kHz
-DC Bara Gerilimi : 630V
-Çıkış Gerilimi : 3×380 50 Hz
-Çıkış Akımı ve Gücü : 120 A- 80kVA
-Çıkış endüktansı akım dalgalanması : ~ 0.3*In
-Çıkış gerilim : THD %0.8
-Yük değişiminde anlık çıkış gerilim sapması : <%30 & <1ms
-Yük değişiminde rms çıkış gerilim sapması : <%3 & <20ms

Back to Top
Product has been added to your cart