UIC GERİLİM ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ

Bu test ünitesi, (uzunyol hat trenleri, banliyö, metro veya tramvay gibi) demiryolu araçlarında kullanılan statik konvertörler, yardımcı devre besleme üniteleri, akü şarj cihazları, HVAC sistemler gibi birimlerin üretim aşamasındayken testlerinin yapılabilmesi için gereken besleme kaynağını sağlar . Bu gerilimler UIC standardında belirtilen maksimum minimum değerlere ayarlanarak yüz kW’a kadar güç sağlanır ve bu gerilimler elde edilir.

 

ÖZELLİKLER

• Giriş gerilimi: 3 x 380V 50Hz ile beslenecek.
• Çıkış gücü: 80kW
• Çıkış gerilimleri (UIC 550’de tanımlı tüm gerilimler (fn:22 Hz hariç).
• Çıkış rıpıl faktör en çok %2.2’dir.
• Cihaz AC nominal çıkışların (1kV-1.5kV 50Hz, 1kV 16.67 Hz
alt ve üst sınırlarında da (700V-1250V, 900-2050) dahil olmak üzere voltaj THD %10’dan küçüktür. (yük rezistif ve 8 kVA dan büyük). Nominal AC çıkışlarda voltaj THD %4’dan küçüktür. (yük rezistif ve 8 kVA dan büyük).
• Cihaz operatör panel üzerinden otomatik olarak kontrol edilir.
• Çıkış açık çevrim.
• Çıkış gerilim aralığı bir potansiyel metre veya dijital olarak operatör panel üzerinden kontrol edilir.
• Çıkış gerilim ve akımı, frekansı operatör panel üzerinden takip edilir.
• Çıkışın akım, gerilim ve frekans değerleri gibi değerler bir PC yazılımı üzerinden de gösterilir.
• Bu değerler zamana bağlı grafik olarak kayıt altına alınır.
• Tam otomatik kontrol
• HMI üzerinden tam otomatik devreye alabilme
• Enerjisiz ekipman test kontrolü
• Manuel ya da otomatik olarak test yapabilme
• Tüm giriş / çıkış için gerilim ve akım bilgilerini görebilme
• Çalışma durum bilgilerini, besleme kaynağı cihazı üzerinden harici panel üzerinden de görebilme
• Besleme kaynağının çıkış gerilimini nominal çıkış için +30% -25% aralıklarında değiştirebilme
• Direkt olarak şebekeden çalıştırabilme ( bu modda çıkış gerilimi ayarlanamaz) ya da besleme kaynağı cihazından çalıştırabilme

 

UYARILAR

• Çalışma sırasında sesli ve görsel uyarı
• Besleme var
• Çıkış aktif
• Aşırı akım

• Aşırı gerilim
• Süreli yüksek akım
• Yüksek gerilim
• Düşük gerilim

 

STANDARTLAR

UIC 552 Demiryolu Uygulamaları
*Trenler için elektriksel enerji besleme
*Tren hattının standart teknik karakteristikleri

UIC 566 Demiryolu Uygulamaları
*Araç üstü montaj uygulamaları

EN 45545 Demiryolu Uygulamaları
*Demiryolu taşıtlarında yangından korunma

EN 50121 Demiryolu Uygulamaları
*Elektromanyetik uyumluluk

EN 61373 Demiryolu Uygulamaları
*Demiryolu taşıtları donanımları
*Darbe ve titreşim deneyleri

EN 50153 Demiryolu Uygulamaları
*Demiryolu taşıtları
*Elektriksel tehlikelerle ilgili koruma önlemleri

EN 50155 Demiryolu Uygulamaları
*Demiryolu taşıt araçlarında kullanılan elektronik donanım

EN 50122 Demiryolu Uygulamaları
*Elektriksel güvenlik ve topraklama ile ilgili koruma önlemleri

Back to Top
Product has been added to your cart