YARDIMCI ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ
Metro aracı, yolcu vagonu, tramvay ve benzeri bütün ray araçlarında ana tahrik sistemi yanında çalışan ve araç içerisinde ihtiyaç duyulan değişik frekans ve gerilim seviyelerinde gerilimi talep edilen kapasitede sağlayan güç kaynağı sistemleri firmamız tarafından tasarlanmakta ver üretilmektedir.
Firmamız tarafından üretilen yardımcı enerji besleme üniteleri, modüler ve kompakt tasarıma sahip olup projeye özgü giriş ve çıkış gerilimleri, farklı güç yoğunluklarına göre düşük mühendislik maliyeti ve hızlı kendini kanıtlamış çözümü ile teknik yeterlilik sağlamaktadır.

–Standart demiryolu katener ve metro gerilimlerine uygun 750VDC , 1500VDC , 3000VDC , 1500VAC, 1000VAC 50Hz veya 16.67Hz
–Farklı araç tiplerine ve yapılarına özgü modüler çözüm
–UIC ve TSI standartlarını karşılayan tasarım ile demiryolu EN standartlarının gereksinimlerini karşılar.
–Kompakt ve hafif yapıda, kolay bakım ve servis imkanı sağlayan mekanik tasarım ile daha verimli operasyon imkanı.

UIC 552Demiryolu uygulamaları – Trenler için elektriksel enerji besleme – Tren hattının standart teknik karakteristikleri
UIC 566Demiryolu uygulamaları – Araç üstü montaj uygulamaları
EN 45545Demiryolu uygulamaları – Demiryolu taşıtlarında yangından korunma
EN 50121Demiryolu uygulamaları – Elektromanyetik uyumluluk
EN 61373Demiryolu uygulamaları – Demiryolu taşıtları donanımları – Darbe ve titreşim deneyleri
EN 50153Demiryolu uygulamaları – Demiryolu taşıtları – Elektriksel tehlikelerle ilgili koruma önlemleri
EN 50155Demiryolu uygulaması – Demiryolu taşıt araçlarında kullanılan elektronik donanım

YÜKSELTİCİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Yardımcı enerji besleme modülü içerisinde bulunan boost Converter modülü Voltajı
girişinden çıkışına yükselten bir DC-DC güç modülüdür. Modüler yapıda olup, projeye
özgün olarak gerilim ve güç yoğunluğuna göre tasarlanmaktadır. Yüksek frekans ve
düşük hacmi ile daha verimli sistem çözümü sunmaktadır.

KIYICI KONVERTER MODÜLÜ
Yardımcı enerji besleme modülü içerisinde bulunan ve sistemin içerisinde kullanılan ana güç kaynağıdır. Giriş gerilimi UIC seviyelerinde çalışmakta ve modüler yapıda
güç
yoğunluğu projeye özgün olarak tasarlanmaktadır. yüksek frekans ve düşük hacmi ile
daha verimli sistem çözümü sunmaktadır.

İNVERTER MODÜLÜ
Genel sistem içerisinde entegre olarak çalışan, araç üreticisinin talep ettiği gerilim güç yoğunluğuna göre tasarlanabilen modüler inverter modülümüz, bağımsız olarakta
bir
çok demiryolu aracında araç altı, araç üstü enerji besleme ekipmanı olarakta
kullanılmaktadır.

AKÜ ŞARJ MODÜLÜ
Demiryolu araçlarında kullanılan akü tiplerinin tamamına uygun, farklı akü
kombinasyonlarına göre 24V, 28.8V, 36V, 72V veya 110V gerilimlerini üreten ve akü
üreticilerinin belirlediği standartlarda şarj periyodunu tamamlayan Akü Şarj Modülü,
yüksek frekanslı şarj bloğu yüksek verimlilikte hafif ve kompakt yapıdadır.

Back to Top
Product has been added to your cart